धनले होइन मनले हो खुसी दिने ।

बिशाल घर र अथाह सम्पत्ति भयेर पनि सानो र छोटो दिल भयेको मानिस भन्दा घर झुपडी नै भयेपनि सफा र बिशाल दिल भयेको मानिस को जीबन खुसी र सन्तुष्ट हुन्छ ।
Jaaga Nepal