जाग जन जाग मन जाग नेपाल …

जाग जन जाग मन जाग नेपाल ।
अवश्य नि पाउँछौँ हाम्ले मिहनेतको फल ।।

ज्ञान बुद्धि विवेक र सिपमुलक काम ।
काम गर्ने खाने बस्ने आफ्नै गाम ठाम ।।

केही गर्छौँ सबै मिल्छौँ देशको नाम राख्छौँ ।
मिलिजुली अघि बढ्ने प्रण हामी गर्छौँ ।।

एकै स्वर लय एकै ताल चाल हाम्रो ।
भरिपूर्ण सम्पदाको देश हाम्रो राम्रो ।।

जाग जन जाग मन जाग नेपाल ।
देशको शान देशको नाम इज्जत सम्हाल ।।
लुटि ठगि होइन खाउँन मिहनेतको फल ।।।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s