धनले होइन मनले हो खुसी दिने ।

बिशाल घर र अथाह सम्पत्ति भयेर पनि सानो र छोटो दिल भयेको मानिस भन्दा घर झुपडी नै भयेपनि सफा र बिशाल दिल भयेको मानिस को जीबन खुसी र सन्तुष्ट हुन्छ ।
Jaaga Nepal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s